چگونه از اسپم شدن ایمیل ها جلوگیری کنیم؟

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

چگونه از اسپم شدن ایمیل ها جلوگیری کنیم؟

 

آیا تا به حال کسی به شما گفته است که ایمیلتان را دریافت نکرده است؟ آیا ایمیلی را که انتظارش را دشتید در شاخه اسپم خودتان دیدید؟ چرا این اتفاق می افتد؟ چگونه می توانیم این مشکل را برطرف کنیم؟
متأسفانه راھی برای رفع این مشکل نیست، ولی با دانستن این ٢ مفھوم می توانید شانس ارسال ایمیل به اینباکس خودتان را افزایش دھید.
نرم افزارھای تشخیص اسپم چگونه فکر می کنند و چگونه کار می کنند…….

 

اسپم چیست؟

١- اسپم یعنی ایمیل ناخواسته.
٢- اسپم بخشی از کاربران را برای ارسال مستقیم ھدف قرار می دھد.
٣- لیست ایمیل ھای اسپم به روش ھایی اسکن کردن وب، ربودن اطلاعات سایت ھای اینترنتی و یا جستجوی اینترنت برای یافتن آدرس است.

 

نرم افزار ھای تشخیص اسپم چگونه کار می کنند؟

نرم افزار ھای تشخیص اسپم حاوی یک لیست بزرگ از اطلاعات است که تصمیم گیرنده این است که ایمیل باید در شاخه اسپم قرار گیرد. البته در ھر زمان قوانین آن ھا تغییر می کند. برای مثال این فیلتر کننده ھا به برخی کلمات حساس ھستند. که اگر از این کلمات در ایمیل خودتان استفاده نمایید حتما در امتیاز اسپم شما تأثیر خواھد گذاشت. و اگر این امتیاز از حدی بیشتر باشید حتما ایمیل شما به شاخه اسپم خواھد رفت. به علاوه ھر سرور دارای امتیاز
دھی ھای متفاوتی در زمینه اسپم یا ھرزنامه ھستند.

 

چگونه ایمیل ھای ما توسط این فیلتر ھا اسپم نشود؟

بیشتر فیلترھای اسپم ایمیل به شما امتیاز منفی می دھند:

وب سایت چیست ؟
ادامه ...

١- از لغاتی مانند اینجا را کلیک کنید این تنھا شانس زندگی شماست ھرگز در ایمیل ھای خودتان استفاده نکنید.
٢- اگر از لغات انگلیسی استفاده می کنید سعی کنید کلمات را با حروف کوچک بنویسید. معمولا برای جلب توجه کاربر کلمه ای را با حروف بزرگ می نویسند با انجام این کار شما ریسک اسپم شدن ایمیل خودتان را افزایش می دھید.
٣- از فونت ھای روشن قرمز و سبز استفاده نکنید. تجربه نشان داده که استفاده از این رنگ ھای امتیاز منفی برای شما دارد.
استفاده می کنید. سعی کنید HTML استفاده نمایید.

۴- سعی کنید از ایمیل متن به جای فرمت HTML استفاده نمایید . اگر از فرمت HTML استفاده می کنید سعی کنید کمتر از کدهای HTML استفاده کنید بیشتر سعی کنید متن شما بیشتر از کدها باشد.
۵- از تصاویر زیاد در ایمیل خودتان استفاده نکنید. و سعی کنید تصاویر را ضمیمه نامه خودتان نکنید. این کار باعث می شود که حجم نامه ھای شما زیاد شود و کاربرانی که با موبایل کار می کنند. ناراضی شوند و ترجیح دھند نامه ھای شما را در شاخه اسپم دریافت کنند.
۶- امکان لغو عضویت را در ایمیل ھای خودتان قرار دھید. اگر فردی نمی خواھد از سوی شما ایمیلی دریافت کند. اجباری در کار نیست مطمئن باشید با ادامه این کار آن فرد از شما خرید نخواھد کرد.
٧- وقتی کاربر درخواست لغو عضویت می کند باید تا نھاتیا ١٠ روز این کار انجام شود.
٨- حتما آدرس فیزیکی شرکت خودتان را در پایین نامه خودتان قرار دھید. این اطلاعات باید به صورت انگلیسی در پایین تمامی ایمیل ھای به ھمراه شماره تلفن باشد.
٩- اگر به تعداد زیادی از ایمیل ھای در یک زمان ارسال دارید بعید نیست که بخشی از آن ھا به شاخه اسپم برود برای رفع این مشکل سعی کنید در ھر دقیقه فقط ٣ ایمیل ارسال شود.
١٠ – از واژه امتحان یا تست در عنوان نامه خودتان استفاده نکنید.

دانلود رایگان پروژه شبکه های بی سیم (Wi-Fi)
ادامه ...

 

*********************************

ھیچ کس دوست ندارد ایمیل ھای ناخواسته را در اینباکس ایمیل خود دریافت کند.

نکته مھم :

این است که شما می خواھید پیام بازاریابی خودتان را به مخاطبین خود ارسال کنید. بنابراین در ھر زمان که می خواھید ایمیل خودتان
را ارسال کنید کافی است قبل از آن از مفید بودن آن ایمیل برای مخاطب خودتان مطمئن شوید. در غیر این صورت کاربر یا خود را از لیست شما حذف می کند و یا این که از این به بعد نامه ھای خودتان را به شاخه جانک مخاطب ارسال خواھید کرد.