اعمال جلوه های بصری به متن (text decoration)

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

اعمال جلوه های بصری به متن (text decoration)

خاصیت text- decoration به منظور اعمال جلوه های تصویری به متن یا حذف آن ها از نوشته ی مورد نظر بکار گرفته می شوند.

خاصیت text-decoration عمدتا جهت حذف زیرخط (underline ) از لینک ها برای مقاصد طراحی مورد استفاده قرار می گیرد

مثال

a {
text-decoration: none;
}

 

از آن همچنین برای افزودن جلوه های بصری (decoration ) به نوشته نیز استفاده می شود

مثال

h1 {
text-decoration: overline;
}
h2 {
text-decoration: line-through;
}
h3 {
text-decoration: underline;
}

 

توجه توصیه می شود از کشیدن خط زیر متنی که لینک نیست خودداری کنید، زیرا با انجام این کار کاربر دچار
سردرگمی می شود .

 

در ادامه با آموزش ها بعدی ما همراه باشید…

 

 

طریقه صحیح لینک link گذاری چیست ؟
ادامه ...