انتخاب گرهای CSS

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

انتخاب گرهای CSS

 

انتخاب گرهای CSSبه شما این امکان را می دهد که المان های htmlرا انتخاب کرده و متناسب با نیاز خود آن ها را تنظیم و دستکاری (manipulate) کنید .

با استفاده از انتخاب گرهای CSSمی توان المان های دلخواه و مورد نظر HTMLرا بر اساس شناسه ID کلاس، نوع type خصیصه  attribute پیدا ( و یا انتخاب و گزینش) کرد .

انتخاب گر المان the element selector

انتخاب گر عنصر در واقع المان ها را بر اساس اسم المان مربوطه انتخاب می کند . می توانید کلیه ی المان های <p> را روی صفحه درست بدین ترتیب انتخاب کنید (کلیه ی عناصر  <p> وسط چین align- center شده و متن آن با رنگ قرمز نشان داده می شود) .

p {
text-align: center;
color: red
}

تصویر پس زمینه – تکرار تصویر پس زمینه با نمای افقی و عمودی
ادامه ...