تگ های HTML چیست ؟

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

تگ های HTML چیست ؟

 

تگ های HTML  برای نشانه گذاری محتویات صفحات به کار می روند و باعث می شوند که مرورگر بتواند تشخیص دهد هر بخش چه نوع عنصری است.

هر تگ HTML ، یک بخش ابتدایی و یک بخش انتهایی دارد که هم نام بوده توسط دو کاراکتر < و > محاط می شوند و به صورت استاندارد به این صورت به کار می روند :      < تگ انتها / >    محتویات    < تگ ابتدا>

مثال :  <label > ….. < /label >

هر تگ دارای مجموعه از خواص است که ویژگی های مختلف آنها را تعیین می کند . هر یک از این خواص را می توان در درون تگ ابتدایی معرفی و مقدار دهی کرد .              مثال  :         < /table>   محتویات      < table border = “1” >

تگ های HTML  نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس نیستند مثلا    <b>  معادل  <B>  است.

اگر می خواهید خود را برای استفاده از نسل جدید HTML  آماده کنید بهتر است از حروف کوچک استفاده کنید. این پیشنهادی است که W3C (World Wide Web Consortium)  برای استفاده از XHTML  می کند.

 

 

با آموزش های بعدی ما همراه باشید…….

 

 

برچسب های پایه HTML چیست ؟
ادامه ...