رویدادها و پردازشگرهای مدل شی جاوا اسکریپت

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

رویدادها و پردازشگرهای مدل شی جاوا اسکریپت ( Events and Event handlers )

 

انجام بستن یک پنجره، انتخاب یک هر نوع عملیات توسط کاربر از قبیل کلیک کردن روی یک دکمه، تغییر سایز پنجره، باز کردن یا گزینه از یک لیست بازشو و … باعث ایجاد یک رویداد میشود مثلاً هنگامیکه کاربر روی دکمهای کلیک میکند، رویداد Click آن دکمه فعال میشود و چنانچه برنامهنویس در پاسخ به این رویداد قطعه کدی نوشته باشد (Event Handler) ،قطعه کد مورد نظر بطور اتوماتیک اجرا میشود یا هنگامیکه که کاربر پنجرهای را باز میکند رویداد Loadمربوط به پنجره فعال شده و پردازشگر OnLoad مربوط به پنجره مورد نظر اجرا میشود. به این ترتیب، نوعی برنامهنویسی “کنش و واکنش”-ی ایجاد میشود. به عبارت دیگر، تنها کاری که برنامهنویس بایستی انجام دهد، اینست که برای واکنش در برابر رویدادهای مختلف قطعه کدهای مناسبی بنویسد.عمدهترین پردازشگرهای رویداد و اشیاء تولید کننده رویدادهای مربوطه عبارتند از:

 

OnAbort :

هنگامی که کاربر از بار ک ویر منصرف میشود، رویداد abort مربوط به آن تصویر فعال میشود. مثال زیر را در نظر بگیرید

OnBlur: هنگامی که کاربر focusرا از روی یک textArea ،text یا یکی از گزینههای Selectبه قسمت دیگری از صفحه منتقل میکند، رویداد blurشی مربوطه فعال میشود. برای درک نحوه کاربرد این پردازشگر به مثال زیر توجه کنید

در این مثال کاربر بایستی در جعبه ورودی متن یک مقدار مثبت وارد کند. به همین دلیل، به محض خارج شدن کاربر از این فیلد بایستی مقدار وارد شده توسط کاربر چک شود تا چنانچه مقدار منفی وارد شده است به کاربر اخطار داده شود. به محض وارد OnBlur کردن مقدار توسط کاربر و خارج شدن کنترل از جعبه ورودی رویداد Blur این جعبه ورودی فعال میشود بنابراین کافیست در پردازشگر مربوط به این جعبه ورودی کدی نوشته شود تا مقدار وارد شده توسط کاربر را چک کند.

 

تابع myFunction در javascript
ادامه ...

:OnChangeهنگامیکه کاربر مقدار موجود در یک ، یا یک را تغییر میدهد، روی Text به مربوط Change دادSelect TextArea Text آن یا TextAreaیا Selectفعال میشود. به مثال زیر توجه کنید:

در این مثال هنگامیکه کاربر مقدار موجود در text1 را که بطور پیشفزض ۱۰است تغییر میدهد، پردازشگر اجرا OnChange  میشود و با اجرای تابع Changed یک پیغام برای کاربر نمایش داده میشود.

 

 

در ادامه با اموزش های جدید ما همراه باشید….