طریقه کارکرد توابع alert در جاوا اسکریپت js

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

طریقه کارکرد توابع alert در جاوا اسکریپت js

 

جاوا اسکریپت چیست؟

جاوا اسکریپت یکی از محبوبترین زبانهای مورد استفاده در برنامه نویسی وب است.طریقه کارکرد توابع alert در جاوا اسکریپت js از این زبان میتوان هم در برنامه نویسی طرف Serverو هم در برنامه نویسی طرف Clientاستفاده کرد ولی معمولا ً از آن در برنامه نویسی طرف Clientاستفاده میشود. دلیل این امر آن است که کدهای طرف Clientبایستی توسط مرورگر وب اجرا شوند. در واقع، مرورگر وب باید قابلیت فهم دستورات زبان مورد استفاده را داشته باشد و از آنجا که هم Internet Explorer که معروفترین مرورگرهای وب محسوب میشوند قابلیت درک دستورات این زبان را دارند، جاوا اسکریپت به راحتی توانسته است جای خود را به عنوان پرکاربردترین زبان برنامهنویسی طرف Clientباز کند. در قسمتهای بعد با نحوه استفاده آن آشنا خواهیم شد.

 

 

قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در صفحات وب:

کدهای جاوااسکریپت همواره بین برچسبهای > <scriptو > </scriptقرار میگیرند. این کدها را میتوان در قسمت
Headیا Bodyصفحه وب قرار داد. توابع جاوا اسکریپت معمولا ً در قسمت Headتعریف میشوند. قطعه کد زیر تابعی به نام
messageرا نشان میدهد که در قسمت Headتعریف شده است و به محض باز شدن صفحه فراخوانی شده و یک پیغام
خوشآمدگویی را نمایش میدهد:

<html>
<head>
<script>
function message()
{
alert(“خوش آمدید”)
}
</script>
</head>
<body onLoad=”message()”>
</body>
</html>

 

 

قطعه کد زیر، همین کار را بدون استفاده از تابع انجام میدهد:

<html>
<body>
<script >
(“خوش آمدید”)document.write
</script>
</body>
</html>

 

 

تعریف متغیر:

در قطعه کد زیر، یک متغیر بنام nameتعریف شده و چاپ شده است:

کد نویسی arrow-animations حرکت موشن دار
ادامه ...

<html>
<body>
></pمثالی از تعریف متغیر”><p align=”right
<script>
“جاوااسکریپت” = var name
document.write(name)
document.write(“<h1>”+name+”</h1>”)
</script>
</p>

</body>
</html>

 

 

 

مطالب را به اشتراک بگذارید تا دوستانتان نیز از آن استفاده کنند…