×
ادامه مطلب
css
۸ آبان ۱۳۹۶

تبدیل نوع متن از حروف کوچک به بزرگ و بالعکس (Text Transformation)

تبدیل نوع متن از حروف کوچک به بزرگ و بالعکس (Text Transformation) خاصیت text-transformبه منظور تعیین کوچکی و بزرگی حروف (مدیریت اندازه […]

ادامه مطلب
HNCK4011-1024x448-1
۷ آبان ۱۳۹۶

اعمال جلوه های بصری به متن (text decoration)

اعمال جلوه های بصری به متن (text decoration) خاصیت text- decoration به منظور اعمال جلوه های تصویری به متن یا حذف آن […]

ادامه مطلب
css-html
۷ آبان ۱۳۹۶

تراز بندی متن (text alignmnt)

تراز بندی متن (text alignmnt)   خصوصیت text-align در واقع یک متن را به صورت افقی تراز می کند(جهت چیدمان نوشته را […]

ادامه مطلب
css3
۷ آبان ۱۳۹۶

رنگ متن در CSS

رنگ متن در CSS خاصیت رنگ یا color property  همان طور که از اسم آن پیدا است، ویژه ی انتخاب رنگ نوشته […]

ادامه مطلب
learn-web-design
۳ آبان ۱۳۹۶

آموزش خاصیت background-shorthand

آموزش خاصیت background-shorthand همان طور که در مثال های فوق مشاهده می کنید، خاصیت های فراوانی وجود دارند که حین پرداختن به […]

ادامه مطلب
images
۲ آبان ۱۳۹۶

آموزش خاصیت های image – set position و no-repeat

آموزش خاصیت های image – set position و no-repeat   نکته حین استفاده از یک تصویر پس زمینه، سعی کنید از آن […]

ادامه مطلب
images-1
۱ آبان ۱۳۹۶

تصویر پس زمینه – تکرار تصویر پس زمینه با نمای افقی و عمودی

تصویر پس زمینه – تکرار تصویر پس زمینه با نمای افقی و عمودی   به صورت پیش فرض، خصوصیت image-background یک تصویر […]

ادامه مطلب
CSS-learning-c59b7c
۳۰ مهر ۱۳۹۶

تصویر پس زمینه در css

تصویر پس زمینه در css   خصوصیت background-image در حقیقت تصویری برای استفاده به عنوان پس زمینه ی یک المان تعریف می […]

ادامه مطلب
css-1
۲۹ مهر ۱۳۹۶

رنگ پس زمینه در css

رنگ پس زمینه در css خصوصیت ( property) background-color در واقع رنگ پس زمینه ی یک المان را مشخص می کند . […]

ادامه مطلب
css3
۲۸ مهر ۱۳۹۶

Style Sheet های چندگانه در css

Style Sheet های چندگانه در css   اگر بعضی از صفت ها برای یک selector در style sheet های مختلف تعیین شده […]

ادامه مطلب
css-html-in-email-1
۸ شهریور ۱۳۹۶

Style Sheet ها در CSS

Style Sheet ها در CSS   Style Sheet خارجی external : Style Sheet خارجی، هنگامی که style به صفحات زیادی اعمال می […]

ادامه مطلب
CSS-1
۷ شهریور ۱۳۹۶

انتخاب گر شناسه ( id selector ) در CSS

انتخاب گر شناسه ( id selector ) در CSS   id selector از خصیصه ی شناسه ( HTML )id attribute برای انتخاب […]

0