ترفند ها و تکنیک های پریمیر حرفه ای سری دوم

آموزش جامع و کاربردی پریمیر (کلیپ سازی و تدوین فیلم ) حرفه ا... 

3 امتیاز 5 ستاره
75000 تومان 32900 تومان

آموزش جامع و کاربردی پریمیر حرفه ای سری یکم

آموزش جامع و کاربردی پریمیر (کلیپ سازی و تدوین فیلم ) حرفه ا... 

4 امتیاز 5 ستاره
48000 تومان 19900 تومان