ترفند ها و تکنیک های پریمیر حرفه ای سری دوم

آموزش جامع و کاربردی پریمیر (کلیپ سازی و تدوین فیلم...
12 امتیاز 5 ستاره
69000 تومان

آموزش جامع و کاربردی پریمیر حرفه ای سری یکم

آموزش جامع و کاربردی پریمیر (کلیپ سازی و تدوین فیلم...
4 امتیاز 5 ستاره
59000 تومان

آموزش فارسی