دانلود فیلم آموزشی SQL Server دوره پیشرفته

فیلم آموزشی SQL Server دوره پیشرفته [aparat id="JBPlM"] با سلام...
11 امتیاز 4.9 ستاره
85000 تومان

دانلود فیلم آموزشی SQL Server دوره متوسط

فیلم آموزشی SQL Server دوره متوسط [aparat id="JBPlM"] با سلام...
5 امتیاز 5 ستاره
69000 تومان

دانلود فیلم آموزشی SQL Server دوره مقدماتی

فیلم آموزشی SQL Server دوره مقدماتی [aparat id="JBPlM"] با سلام...
2 امتیاز 5 ستاره
47000 تومان

آموزش فارسی