چگونگی استفاده از تگ body

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

چگونگی استفاده از تگ <body>

 

این تگ بدنه اصلی صفحهHTML  را معرفی می کند و شامل کلیه محتویات قابل نمایش در صفحه ازقبیل نوشته ها، عکس ها، لینک ها و … است . فقط محتویات این قسمت توسط مرورگر به عنوان خروجی نمایش داده می شوند و کدهای محتویات خروجی بین تگ باز و بسته <body> تعریف می شوند . این برچسب می تواند دارای جزئیات گرافیکی صفحه باشد:

Background آدرس عکس یا فایلی که به عنوان پس زمینه صفحه مورد استفاده قرار می گیرد را تعیین می کند.

bgcolor  می توان توسط این خاصیت یک رنگ را به عنوان رنگ پس زمینه صفحه قرار داد .

text  رنگ پیش فرض نوشته های درون صفحه را تعیین می کند که به صورت استاندارد مشکی است .

link  مشخص کننده رنگ کلیه لینک های صفحه است .

vlink  رنگ لینک هایی در صفحه که قبلا یکبار کلیک شده اند را مشخص می کند و به این منظور استفاده می شود که کاربر متوجه شود آن لینک را قبلا مشاهده کرده است .

alink  مشخص کننده رنگ لینک های فعال در صفحه است .

Dir که می تواند rtl(راست به چپ) و ltr(چپ به راست)باشد.

مثال :

<body background=”pic/image1.jpg”   bgcolor=#009933 dir=”rtl “>

</body>

با آموزش های بعدی ما همراه باشید……

 

 

HTML5 چیست؟
ادامه ...