HTML چیست؟

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

HTML چیست؟

HTML چیست؟ ( HTML ( HyperText Markup Language زبان خلق صفحات وب است. وب سرور صفحات را در قالب زبان HTML برای مرورگر ارسال میکند. این زبان فاقد دستورات عملیاتی است بلکه دارای برچسب tag هایی است که توسط کلیه مرورگرها قابل فهم بوده و برای آرایش متون، قرار دادن پیوند میان صفحات، نمایش تصاویر و پخش فایلهای صوتی در صفحات وب مورد استفاده قرار میگیرند. در قسمتهای بعد توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از دستورات HTMLارائه خواهد شد.

 

 

ساختمان فایلهای HTML

دستورات HTMLدر قالب برچسب tag هایی است که بین علامتهای <> قرار میگیرند. این برچسبها معمولا ً بصورت جفتی بکار میروند مثلا ً از برچسب <p> رای مشخص کردن شروع یک پاراگراف جدید و از برچسب > </pبرای مشخص کردن پایان پاراگراف مورد نظر استفاده میشود.
اکثر صفحات HTMLاز دو قسمت اصلی تشکیل میشوند:
۱٫ قسمت سر یا :Headقرار دادن این قسمت در صفحات اختیاری است. برچسبهای محدودی را میتوان در این قسمت قرار داد. قسمت سر با برچسب > <headشروع و به برچسب > </headختم میشود.

۲٫ قسمت بدنه یا :Bodyکلیه اجزاء صفحه در این قسمت تعریف میشوند. قسمت بدنه با برچسب <body> شروع و به برچسب <body/> ختم میشود.
صفحه HTML زیر را در نظر بگیرید:

<html>
<head>
<title>این عنوان صفحه است</title>
</head>
<body>
بودن یا نبودن مسئله اینست. آیا پسندیدهتر آن است که بلاها و تازیانههای روزگار قدار را با پشت شکسته و خمیدهمان
تحمل کنیم یا اینکه ساز و برگ نبرد برداشته به جنگ مشکلات فراوان رویم تا آنها را از میان برداریم؟
</body>
</html>
همانگونه که مشاهده میکنید، هر فایل HTML با برچسب <html> شروع و به برچسب <html/> ختم میشود. در قسمت head تعدادی از برچسبها مانند <title> و <meta> تعریف میشوند. عبارتی که بین برچسبهای <title> و ><title/> قرار میگیرد عنوان صفحه محسوب میشود و در قسمت بالای صفحه نمایش داده میشود. از دستور <meta> برای کنترل برخی موارد خاص استفاده میشود. در قسمتهای بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد. کلیه متون نوشته شده در فایل HTML که جز برچسبها نمیباشند، برای کاربر نمایش داده خواهند شد. برای ایجاد صفحات وب کافیست دستورات HTMLرا در برنامه Notepad تایپ کرده، فایل مورد نظر را با پسوند .html ذخیره کرده، روی فایل دبل کلیک کنید.

 

عناصر اصلی یک صفحه HTML چیست ؟
ادامه ...
۰/۵ ( ۰ نظر )