جاوا اسکریپت

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

جاوا اسکريپت

 

برنامه نویسی وب

همانگونه که خود نيز مشاهده کردید، دستورات HTML . تنها نمایش و انتقال ميان صفحات وب را کنترل میکنند HTML فاقد دستورات برنامه نویسی مانند تعریف متغيرها، حلقه ها، جملات شرطی و … می باشد. به همين دليل، رفتار صفحات وب کاملاً ثابت و غير پویا است. به عنوان مثال نمی توان تنها با استفاده از HTML صفحه ای طراحی کرد که در صورت ورود نام کاربری و کلمه عبور درست توسط کاربر یک پيغام خوش آمدگویی و در غير اینصورت یک پيغام خطا برای وی چاپ کند . برای خارج کردن صفحات وب از حالت استاتيکی زبانهایی خلق شده اند که دستورات آنها را می توان با دستورات HTML ادغام کرد. به عبارت دیگر با استفاده از مخلوطی از دستورات HTML و این زبانها می توان صفحات وب پویا ایجاد کرد. در حاليکه HTML حالتهای ثابت و نمایشی صفحات وب را ایجاد می کند، از دستورات این زبان های برنامه نویسی برای تست کردن تست کردن شرطها، ایجاد حلقه ها، ایجاد ارتباط با پایگاه دادهها و به طور کلی برای ایجاد حالت های دیناميکی صفحه استفاده میشود.

 

برنامه نویسی طرف Server و برنامه نویسی طرف Client

کدهای نوشته شده در صفحات وب می توانند در طرف وب سرور یا در طرف مرورگر اجرا شوند. تعيين این مسئله بسته به نوع کاری که قرار است این کدها انجام دهند توسط برنامه نویس صورت می گيرد مثلاً چنانچه قرار باشد اعتبار اطلاعات وارد شده توسط کاربر در یک فرم مورد بررسی قرار گيرد، بهتر است کد نوشته شده برای انجام این بررسی در طرف مرورگر وب اجرا شود چرا که از اعمال  فشارهای بيهوده بر روی وب سرور جلوگيری میکند. از طرف دیگر، کدی که برای ایجاد ارتباط با پایگاه داده ها نوشته می شود باید در طرف وب سرور اجرا شود چرا که پایگاه داده های سایت روی وب سرور قرار دارد نه روی کامپيوترهایی که مرورگرهای وب روی آنها اجرا می شوند. به این ترتيب، برنامه نویسی وب را می توان به برنامه نویسی طرف Server و برنامه نویسی طرف Client تقسيم کرد. توجه کنيد هر صفحه وب میتواند هم شامل کدهای طرف Server و هم کدهای   طرف Client باشد. برای هر یک ازاین انواع برنامه نویسی، زبان های متعددی وجود دارند. در این جزوه، تنها به ذکر مسائل پایه ای و مثال های ساده در برنامه نویسی طرف Client می پردازیم.

رویدادها و پردازشگرهای مدل شی جاوا اسکریپت
ادامه ...

 

جاوا اسکریپت چيست؟

جاوا اسکریپت یکی از محبوب ترین زبان های مورد استفاده در برنامه نویسی وب است. از این زبان می توان هم در برنامه نویسی طرف Server و هم در برنامه نویسی طرف Client استفاده کرد ولی معمولاً از آن در برنامه نویسی طرف Client استفاده می شود. دليل این امر آن است که کدهای طرف Client بایستی توسط مرورگر وب اجرا شوند. در واقع، مرورگر وب باید قابليت فهم دستورات زبان مورد استفاده را داشته باشد و از آنجا که هم Internet Explorer و هم Navigator Netscape  که معروفترین مرورگرهای وب محسوب می شوند قابليت درک دستورات این زبان را دارند، جاوا اسکریپت به راحتی توانسته است جای خود را به عنوان پرکاربردترین زبان برنامه نویسی طرف Client باز کند. در قسمت های بعد با نحوه استفاده آن آشنا خواهيم شد.

 

قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در صفحات وب:

کدهای جاوااسکریپت همواره بين برچسبهای <script> و </script> قرار می گيرند. این کدها را می توان در قسمت Head یا Body صفحه وب قرار داد. توابع جاوا اسکریپت معمولاً درقسمت Head تعریف می شوند. قطعه کد زیر تابعی به نام message را نشان می دهد که در قسمت Head تعریف شده است و به محض باز شدن صفحه فراخوانی شده و یک پيغام خوش آمدگویی را نمایش می دهد:

<html>
<head>
<script>
function message()
{
alert(” (“خوش آمديد
}
</script>
</head>
<body onLoad=”message()”>
</body>
</html>

قطعه کد زیر، همين کار را بدون استفاده از تابع انجام میدهد:

<html>
<body>
<script >
document.write(” (” خوش آمديد
</script>
</body>
</html>

 

توابع:

کد زیر یک تابع بدون پارامتر را نشان می دهد. این صفحه شامل یک دکمه است که به محض کليک کاربر روی آن یک تابع بدون پارامتر بنام myFunction را که قرار است یک پيغام خوش آمدگویی چاپ کند، فراخوانی می کند:

مدل شی جاوا اسکریپت
ادامه ...

function myfunction()
{
alert(” (“سلام.خوش آمدید
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type=”button” onClick=”myfunction()” value=” <“فراخوانی تابع
</form>
<p> به محض کليک روی دکمه یک پيغام خوشآمدگویی برای شما چاپ میشود .</p>
</body>

</html>

 

19756 1 300x169 - جاوا اسکريپت

جاوا اسکريپت

 

تابع پارامتردار:

قطعه کد زیر نمونه ای از یک تابع پارامتردار را نشان می دهد. این تابع یک رشته را به عنوان پارامتر ورودی گرفته و آنرا نمایش می دهد. در این صفحه دو دکمه در نظر گرفته شده است که با کليک روی هر یک از آنها پيغام متفاوتی نمایش داده می شود:

<html>
<head>
<script>
function myfunction(txt)
{
alert(txt)
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type=”button” onclick=”myfunction(‘ صبح بخير !’)” value=” <“صبح
<input type=”button” onclick=”myfunction(‘ شب بخير !’)” value=” <“شب
</form>
</body>
</html>

 

تابع با مقدار برگشتی:

قطعه کد زیر تابعی را نشان می دهد که یک رشته را باز می گرداند:

<html>
<head>
<script>
function myFunction()
{
return (” (“سلام
}
</script>
</head>
<body>
<script>
document.write(myFunction())
</script>
</body>
</html>

قطعه کد زیر شامل تابعی است که دو عدد را به عنوان پارامتر ورودی گرفته و مجموع این دو عدد را باز می گرداند:

<html>
<head>
<script>
function total(numberA,numberB)
{
return numberA + numberB
}
</script>
</head>
<body>
<script>
document.write(total(2,3))
</script>
</body>
</html>

 

مدل شی جاوا اسکریپت

از آنجا که جاوا اسکریپت از کليه مفاهيم شی گرایی پشتيبانی نمی کند، یک زبان شبه شی گرا محسوب می شود. در این زبان از مدل شی سند یا (DOM (Document Object Model استفاده می شود.

 

رویدادها و پردازشگرهای آنها (Events and Event handlers)

انجام هر نوع عمليات توسط کاربر از قبيل کليک کردن روی یک دکمه، تغيير سایز پنجره، باز کردن یا بستن یک پنجره، انتخاب یک گزینه از یک ليست بازشو و … باعث ایجاد یک رویداد می شود مثلاً هنگاميکه کاربر روی دکمه ای کليک می کند، رویداد Click آن دکمه فعال میشود و چنانچه برنامه نویس در پاسخ به این رویداد قطعه کدی نوشته باشد (Event Handler)، قطعه کد مورد نظر بطور اتوماتيک اجرا می شود یا هنگاميکه که کاربر پنجره ای را باز می کند رویداد Load مربوط به پنجره فعال شده و پردازشگر OnLoad مربوط به پنجره مورد نظر اجرا می شود. به این ترتيب، نوعی برنامه نویسی “کنش و واکنش”-ی ایجاد می شود. به عبارت دیگر، تنها کاری که برنامه نویس بایستی انجام دهد، اینست که برای واکنش در برابر رویدادهای مختلف قطعه کدهای مناسبی بنویسد.

پروژه رایگان ماشین حساب مهندسی تحت Web
ادامه ...

 

در ادامه با ما همراه باشید…

 

 

۰/۵ ( ۰ نظر )