لیست در CSS چیست ؟

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

لیست در CSS چیست ؟

 

خاصیت های لیست در CSS به شما قابلیت های زیر را ارائه می دهد
به شما امکان می دهد نشانگرهای مختلف برای آیتم های فهرست ویژه ی لیست های رده بندی یا دارای ترتیب (ordered) انتخاب کنید.

به شما اجازه می دهد نشانگرهای مختلف برای آیتم های فهرست ویژه ی لیست های که با عدد یا حروف رده بندی یا نشانه گذاری نشده اند )unordered )انتخاب کنید.
همچنین به شما این امکان را می دهد تصویر به عنوان نشانگر آیتم لیست انتخاب کنید .

 

انواع لیست ها

در HTML ،دو نوع متفاوت لیست وجود دارد

(<unordered lists (<ul – تمامی اقالم یا آیتم های لیست با عالمت Bullets نشانه گذاری شده اند .

ordered lists (<ol>) – آیتم های لیست با عدد یا حروف عالمت گذاری شده اند

با بهره گیری از امکاناتی که CSS در اختیار طراح وب قرار می دهد، می توان سبک دهی به فهرست ها و لیست ها را وارد مرحله ی تازه ای کرد، برای مثال از تصاویر به مثابه ی نشانگرهای آیتم های یک لیست استفاده کرد .

 

در ادامه با آموزش های بعدی ما همراه باشید…

 

 

طریقه صحیح لینک link گذاری چیست ؟
ادامه ...