اندازه ی فونت (Font Size)

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

اندازه ی فونت (Font Size)

همان طور که از اسم آن پیدا است این خصیصه اندازه ی فونت را تعریف می کند .

قابلیت و توانایی مدیریت اندازه ی نوشته ها و متن ها در طراحی وب از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است . با این وجود شما به هیچ وجه نباید با بهره گیری از قابلیت تنظیم اندازه ی فونت کاری کنید که پاراگراف ها ظاهری شبیه به تیتر (heading), و یا تیتر ظاهری مشابه پاراگراف ها پیدا کنند .

همیشه سعی کنید از تگ های مناسب HTML استفاده کنید، به عنوان مثال از <h1>-<h6> ویژه ی تیترها و از <p> برای پاراگرف ها بهره بگیرید.

مقدار font size ممکن است یک مقدار مطلق (absolute) و حتی نسبی (relative) باشد .

 

در ادامه با آموزش های بعدی ما همراه باشید…

 

 

سبک فونت ها (Font style)
ادامه ...