Style Sheet های چندگانه در css

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

Style Sheet های چندگانه در css

 

اگر بعضی از صفت ها برای یک selector در style sheet های مختلف تعیین شده باشد، value ها از style sheet معینی به ارث برده خواهند شد.
مثلاً، یک
style sheet خارجی دارای صفت های زیر برای سلکتور h3 است


h3
{
Color:red;

text-align:left;
font-size:۸pt;
}و یک style sheet داخلی دارای صفت های زیر برای سلکتور h3 است


h3
{
text-align:right;
font-size:۲۰pt;
}


اگر صفحه ای با style sheetداخلی به یک style sheetخارجی لینک شود، صفت های h3
اینگونه خواهد بود


Color:red;
text-align:right;
font-size:۲۰pt;


رنگ، از style sheet خارجی ارث می برد و text-alignment و اندازه فونت با style sheet داخلی جایگزین می شود.
Style های چندگانه به یک استایل cascade می شوند .
Style ها را می توان به طریق زیر معین کرد
درون یک عنصر
HTML
درون بخش head صفحه HTML
در یک فایل CSS خارجی
نکته حتی
style sheet های خارجی چندگانه را نیز می توان درون یک سند HTML واحد reference کرد.


ترتیب
cascade کردن
هنگامی که بیش از یک
style که برای عنصر HTML تعیین شده، وجود داشته باشد، از کدام style استفاده می شود؟

معمولاً می توان گفت که همه styleها، با قوانین زیر به یک style sheet مجازی cascade می شود، و قانون چهارم بالاترین اولویت را دارد پبش فرض مرورگر
خارجی
style sheet
head داخلی (در بخشstyle sheet )
استایل ( inline درون عنصر ) HTML
بنابراین، یک استایل ،inline بالاترین اولوین را دارد.
نکته اگر لینک به
style sheet خارجی بعد از style sheet داخلی در<HTML <head داخلی قرار داده شود، style sheet خارجی را style sheet داخلی . override می کند.

 

آموزش خاصیت های image - set position و no-repeat
ادامه ...

در ادامه با اموزش های بعدی ما همراه باشید…

 

 

 

۰/۵ ( ۰ نظر )