Style Sheet ها در CSS

 

Style Sheet خارجی external :

Style Sheet خارجی، هنگامی که style به صفحات زیادی اعمال می شود، مناسب است. با یک Style Sheet خارجی، می توانید ظاهر کل یک سایت ر با تغییر دادن یک فایل عوض کنید. هر صفحه باید با استفاده از تگ <link> به style sheet لینک شود. تگ <link> ، درون بخش head قرار می گیرد.

<head>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css” />
</head>

Style Sheet خارجی، را می توان در یک text editor نوشت. این فایل نباید حاوی هیچ تگ html باشد.

style sheet شما باید با پسوند css. ذخیره شود. نمونه ای از یک style sheet در زیر نشان داده شده است.

hr {color:sienna;}
p {margin-left:20px;}
body {background-image:url(“images/back40.gif”);}

 

فضاهای بین مقدار صفت و واحدها را خالی نگذارید!

 

Style Sheet داخلی internal

Style Sheet داخلی باید هنگامی مورد استفاده قرار گیرد که یک سند واحد، style منحصر به فردی دارد. Style های داخلی با استفاده از تگ <style> در بخش head صفحه HTML تعریف می شود، مانند مثال زیر :

<head>
<style type=”text/css”>
hr {
color: sienna;
}
p {
margin-left: 20px;
}
body {
background-image: url(“images/back40.gif”);
}
</style>
</head>

Style های Inline :

استایل ،inline با ترکیب کردن content با ،presentation بسیاری از مزایای style sheet ها را از دست می دهد. از این متد باید به ندرت استفاده کرد. برای استفاده از استایل های ،inline باید از اتریبیوت استایل در تگ مربوط استفاده کرد. اتریبیوت استایل ممکن است هر نوع خصوصیت CSS را در بر گیرد. این مثال چگونگی تغییر دادن رنگ و حاشیه چپ یک پاراگراف را نشان می دهد :

<p style=”color:sienna;margin-left:20px”>This is a paragraph</p>

 

 

 

در ادامه با آموزش های CSS نکات جالب با ما همراه باشید……..

 

هر روز با انواع آموزش های جدید در زمینه برنامه نویسی و کامپیوتر با ما همراه باشید برای اطلاع از اخبار جدید و تخفیفات ما در کانال تلگرام ما عضو شوید…….

 

کانال تلگرام : Amozeshfarsi@

 

 

 

آموزش فارسی