ادامه مطلب
لینک در سی اس اس و اچ تی ام ال
۱۷ آبان ۱۳۹۶

چه نوع لینک هایی باید استفاده کرد ؟

سبک های معمول لینک   در مثال فوق لینک مربوطه بسته به حالت )state )که در آن قرار دارد, رنگ عوض می […]