ادامه مطلب
html-css
۹ آبان ۱۳۹۶

خانواده ی فونت (font family)

خانواده ی فونت (font family)   ویژه گی های خانواده ی فونت با خاصیت font-family تعیین می گردند . خصوصیت font-family طبیعتا […]