ادامه مطلب
css-html
۷ آبان ۱۳۹۶

تراز بندی متن (text alignmnt)

تراز بندی متن (text alignmnt)   خصوصیت text-align در واقع یک متن را به صورت افقی تراز می کند(جهت چیدمان نوشته را […]