ادامه مطلب
css-1
۲۹ مهر ۱۳۹۶

رنگ پس زمینه در css

رنگ پس زمینه در css خصوصیت ( property) background-color در واقع رنگ پس زمینه ی یک المان را مشخص می کند . […]