ادامه مطلب
css
۸ آبان ۱۳۹۶

تبدیل نوع متن از حروف کوچک به بزرگ و بالعکس (Text Transformation)

تبدیل نوع متن از حروف کوچک به بزرگ و بالعکس (Text Transformation) خاصیت text-transformبه منظور تعیین کوچکی و بزرگی حروف (مدیریت اندازه […]