ادامه مطلب
Thumbnail
۱۴ آبان ۱۳۹۶

تنظیم اندازه ی فونت با Em

تنظیم اندازه ی فونت با Em برای اجازه دادن به کاربرها جهت اندازه بندی مجدد متن (قابل دسترسی از طریق فهرست گزینش […]