مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی

 

در سرمایه گذاری و راه اندازی یک فعالیت اقتصادی آنلاین ھمیشه موانع و مشکلاتی است که سرعت پیشرفت کار را پایین می گذاریم. « مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی » می آورد. اسم این موانع را <<مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی>> می گذاریم.

 

مشکل اول: مشکلات مربوط به یک سرمایه گذاری موفق

اولین مشکل در راه اندازی یک فعالیت اقتصادی آنلاین سودمند شناخت صحیح نوع فعالیت است. از میان میلیون ھا فعالیت آنلاین اینترنتی کدام فعالیت است که ما می توانیم به با ضریب اطمینان بالا سرمایه گذاری کنیم و وقت و تلاش خود را صرف آن کنیم؟ کدام فعالیت آنلاین اینترنتی است که می تواند ما را موفق سازد؟ کدام فعالیت، قانونی و کدام یک غیرقانونی است؟ کدام یک کلاه برداری و کدام یک فعالیتی سالم است؟ تحقیق و پژوھش در مورد این موضوعات ممکن است مقداری از زمان و یا پول شما را بگیرد اما در نھایت بررسی و پرداخت ھزینه در این مورد به نفع شما خواھد بود. انجام این فعالیت به ظاھر پرھزینه می تواند فرصت ھا و فعالیت ھای بسیار جدید و مھمی را مقابل شما قرار دھد.

برای این کار، می توان فعالیت ھای مورد قبول مردم را بررسی کرد. با مراجعه به محکمه ھا و نھادھای قانونی، قانونی بودن یک فعالیت اقتصادی را بررسی کنید. فرصت ھای مختلف را مشخص و کتاب ھای مربوط به آن ھا را مطالعه کنید. با انجام این کارھا تا حد زیادی می توان اطمینان حاصل کرد که این مشکل، اخلالی در کار ما پیش نخواھد آورد و ما را به زمین نخواھد کوبید.

 

مشکل دوم: مشکلات مربوط به ھزینه و سرمایه گذاری

دومین مشکل اصلی زمانی که ما یک فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع می کنیم مشکلات مربوط به ھزینه و سرمایه گذاری برای آن کار است. اگر ما دقت کافی را در این مورد نداشته باشیم این مشکل می تواند با در بر داشتن مخارج سنگین مانع مھمی در پیشرفت کار و گسترش آن باشد.

مدل بازاریابی آنلاین در اینترنت
ادامه ...

اولین موردی که ما باید به آن توجه داشته باشیم این است که سرمایه ما نه تنھا برای شروع کار باید کافی باشد بلکه باید پتانسیل لازم سرمایه گذاری را برای ادامه و گسترش کار در اختیار داشته باشیم.

بعد از آن ما باید یک برنامه جامع تجاری و ھمچنین بودجه کافی برای ادامه کار داشته باشیم. با این روش می توان به راه اندازی یک کسب و کار طولانی مدت و پرسود امیدوار بود. گذشته از این باید در نظر داشته باشیم که یک فعالیت اقتصادی آنلاین، فعالیتی نیست که سریع و بلافاصله به نتیجه و سوددھی برسد و به مدت زمان نسبتا زیادی برای رسیدن به سوددھی نیاز دارد.

برای دست یابی به موفقیت در یک کسب و کار تحت وب باید مدت زمان زیادی ھزینه کنیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم. قبل از شروع به کار، مخارجی را که ممکن است در راه اندازی و گسترش یک فعالیت نیاز باشد، مشخص کنید.

 

مشکل سوم: مشکلات مربوط به زمان

راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی کار آسان و ساده ای نیست. این کار نیاز به کوشش فراوان، صرف انرژی زیاد و تلاش مستمر دارد تا بتوانید به نتیجه دلخواه خود دست یابید. ھر چند شما زمان مورد نیاز برای دست یابی به نتیجه را مشخص نمایید ولی در زندگی انسان حادثه ھای غیر منتظره ای اتفاق می افتد که پیشرفت فعالیت شما را با مشکل مواجه می سازد و از حرکت به سمت جلو باز می دارد. شما باید برای این حوادث پیش بینی نشده را در مدیریت زمان خود برای این کار مد نظر قرار دھید.

ھمانند مدیریت مالی و ھزینه، زمان خود را نیز مدیریت کنید تا بتوانید زمان لازم را برای سایر مسایل زندگی خود اختصاص دھید. شما باید زمان لازم برای کار روزانه، خانواده، دوستان، فعالیت ھای ورزشی، تفریحات، استراحت و آرامش و … را در این مدیریت زمانی در نظر بگیرید.

استخراج بیت کوین آموزش کسب درآمد رایگان
ادامه ...

 

Internet Marketing Email Banner 300x190 - مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی

مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی

 

مشکل چھارم: مشکلات مربوط به آگھی ھای تبلیغاتی

بازاریابی اینترنتی نیاز به انجام حجم وسیعی از آگھی ھای تبلیغاتی دارد. اگر شما بخواھید که مشتریان کسب و کار شما را به راحتی در اینترنت پیدا کنند و محصول یا خدمات شما را خریداری کنند باید به روش ھای مختلفی نسبت به ارایه آگھی ھای تبلیغاتی اقدام کنید.

نوشتن مقاله ، ارسال خدمات خود به وبلاگ ھا، لینک دادن صفحه وب و … فعالیت ھای مربوط به تبلیغ محصول است که حتی یک سنت ھم برای شما ھزینه نخواھد داشت. اما این به تنھایی کافی نیست و ما باید از روش ھای تبلیغاتی گوناگون که نیاز به سرمایه گذاری نیز دارند استفاده کنیم به ویژه اگر ما سرمایه لازم برای ھزینه در این مورد را داشته باشیم. شما می توانید با چاپ مقاله ھای خود در مجلات و روزنامه ھا، ھمچنین در مجله ھای الکترونیکی بازاریابی مناسبی برای خدمات خود انجام دھید.

 

مشکل پنجم: مشکلات مربوط به مراجعه مردم و مشتریان به وب سایت شما

مراجعه نکردن مشتریان به کسب و کار شما در اینترنت می تواند پیامدھای سنگین و نگران کننده ای برای شما به بار داشته باشد؛ بنابراین باید نھایت تلاش خود را برای بازدید مشتریان از وب سایت تان به منظور خرید محصول یا خدمات خود به کار گیرید. اگر وب سایت و خدمات شما ویژه و خاص نباشد مطمئنا در بازار رقابت تجارت اینترنتی ناکام خواھید بود.

یکی از بھترین کارھایی که شما به این منظور می توانید انجام دھید این است که مقاله ھایی در مورد خدمات خود نوشته و ھمچنین لینک ھای وب سایت خود را در صنف ھای مربوط ب کسب و کار خود ارایه دھید.

آموزش تبلیغات اینترنتی
ادامه ...

حتی می توانید لینک خود را به انجمن ھا و سایت ھای مختلف بحث و مناظره ی اینترنتی ارسال کنید. ھمچنین در وبلاگ سایر اشخاص می توانید مطالبی مربوط به خدمات و محصول خود بنویسید.

 

مشکل ششم: تقویت ارتباط با مشتریان

شما باید چشم انداز و دورنمای فعالیت خود را مشخص کرده و امکان انتقال آن را به مشتریان خود فراھم آورید. باید تلفن ھای تماس خود را در اختیار مشتریان قرار دھید و تماس ھای مکرر مشتریان خود استقبال کنید و زمان کافی برای ارتباط با کاربران خود در نظر بگیرید. در صورت نیاز می توانید از یک دست یار در این مورد کمک بگیرید.

اگر شما خدمات پشتیبانی مناسب برای محصول خود ارایه دھید و نتایج استفاده از آن را به صورت مناسب در اختیار کاربران قرار دھید، مشکلات مربوط به تقویت ارتباط با مشتریان را به سادگی حل خواھید کرد.

 

مشکل ھفتم: مشکلات مربوط به فروش

آخرین مشکل در مورد راه اندازی یک کسب و کار آنلاین موفق مساله فروش است. بعضی مواقع ما ھمه کارھا را درست انجام می دھیم ولی به آن میزان فروشی که مد نظرمان است، دست نمی یابیم.

اما کاری که شما یقینا باید انجام دھید این است که ارتباط تنگانگ خود را با مشتری حفظ کنید. این امر به جھش اقتصادی کسب و کار شما کمک شایانی می کند.

فھرستی از مشتریان خود تھیه کنید و در خبرنامه وب سایت خود قرار دھید. برای آن ھا پیام ھای شخصی بفرستید و در مورد رضایت از محصول سوال و از پیشنھاد ھای آن ھا استقبال کنید.

تا آن جایی که امکان دارد در کسب و کار خود از نظرات و وجود آن ھا استفاده کنید. با برقراری یک ارتباط خوب با مشتریان می توانید به مشکلات مربوط به فروش نیز فایق آیید.

 

در ادامه با ما همراه باشید…