مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی

 

در سرمایه گذاری و راه اندازی یك فعالیت اقتصادی آنلاین ھمیشه موانع و مشكلاتی است كه سرعت پیشرفت كار را پایین می گذاریم. « مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی » می آورد. اسم این موانع را <<مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی>> می گذاریم.

 

مشكل اول: مشكلات مربوط به یك سرمایه گذاری موفق

اولین مشكل در راه اندازی یك فعالیت اقتصادی آنلاین سودمند شناخت صحیح نوع فعالیت است. از میان میلیون ھا فعالیت آنلاین اینترنتی كدام فعالیت است كه ما می توانیم به با ضریب اطمینان بالا سرمایه گذاری كنیم و وقت و تلاش خود را صرف آن كنیم؟ كدام فعالیت آنلاین اینترنتی است كه می تواند ما را موفق سازد؟ كدام فعالیت، قانونی و كدام یك غیرقانونی است؟ كدام یك كلاه برداری و كدام یك فعالیتی سالم است؟ تحقیق و پژوھش در مورد این موضوعات ممكن است مقداری از زمان و یا پول شما را بگیرد اما در نھایت بررسی و پرداخت ھزینه در این مورد به نفع شما خواھد بود. انجام این فعالیت به ظاھر پرھزینه می تواند فرصت ھا و فعالیت ھای بسیار جدید و مھمی را مقابل شما قرار دھد.

برای این كار، می توان فعالیت ھای مورد قبول مردم را بررسی كرد. با مراجعه به محكمه ھا و نھادھای قانونی، قانونی بودن یك فعالیت اقتصادی را بررسی كنید. فرصت ھای مختلف را مشخص و كتاب ھای مربوط به آن ھا را مطالعه كنید. با انجام این كارھا تا حد زیادی می توان اطمینان حاصل كرد كه این مشكل، اخلالی در كار ما پیش نخواھد آورد و ما را به زمین نخواھد كوبید.

 

مشكل دوم: مشكلات مربوط به ھزینه و سرمایه گذاری

دومین مشكل اصلی زمانی كه ما یك فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع می كنیم مشكلات مربوط به ھزینه و سرمایه گذاری برای آن كار است. اگر ما دقت كافی را در این مورد نداشته باشیم این مشكل می تواند با در بر داشتن مخارج سنگین مانع مھمی در پیشرفت كار و گسترش آن باشد.

مدل بازاریابی آنلاین در اینترنت
ادامه ...

اولین موردی كه ما باید به آن توجه داشته باشیم این است كه سرمایه ما نه تنھا برای شروع كار باید كافی باشد بلكه باید پتانسیل لازم سرمایه گذاری را برای ادامه و گسترش كار در اختیار داشته باشیم.

بعد از آن ما باید یك برنامه جامع تجاری و ھمچنین بودجه كافی برای ادامه كار داشته باشیم. با این روش می توان به راه اندازی یك كسب و كار طولانی مدت و پرسود امیدوار بود. گذشته از این باید در نظر داشته باشیم كه یك فعالیت اقتصادی آنلاین، فعالیتی نیست كه سریع و بلافاصله به نتیجه و سوددھی برسد و به مدت زمان نسبتا زیادی برای رسیدن به سوددھی نیاز دارد.

برای دست یابی به موفقیت در یك كسب و كار تحت وب باید مدت زمان زیادی ھزینه كنیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم. قبل از شروع به كار، مخارجی را كه ممكن است در راه اندازی و گسترش یك فعالیت نیاز باشد، مشخص كنید.

 

مشكل سوم: مشكلات مربوط به زمان

راه اندازی یك كسب و كار اینترنتی كار آسان و ساده ای نیست. این كار نیاز به كوشش فراوان، صرف انرژی زیاد و تلاش مستمر دارد تا بتوانید به نتیجه دلخواه خود دست یابید. ھر چند شما زمان مورد نیاز برای دست یابی به نتیجه را مشخص نمایید ولی در زندگی انسان حادثه ھای غیر منتظره ای اتفاق می افتد كه پیشرفت فعالیت شما را با مشكل مواجه می سازد و از حركت به سمت جلو باز می دارد. شما باید برای این حوادث پیش بینی نشده را در مدیریت زمان خود برای این كار مد نظر قرار دھید.

ھمانند مدیریت مالی و ھزینه، زمان خود را نیز مدیریت كنید تا بتوانید زمان لازم را برای سایر مسایل زندگی خود اختصاص دھید. شما باید زمان لازم برای كار روزانه، خانواده، دوستان، فعالیت ھای ورزشی، تفریحات، استراحت و آرامش و … را در این مدیریت زمانی در نظر بگیرید.

سایتهای ارائه دهنده خدمات بازاریابی ایمیلی
ادامه ...

 

Internet Marketing Email Banner 300x190 - مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی

مشکلات اصلی بازاریابی اینترنتی

 

مشكل چھارم: مشكلات مربوط به آگھی ھای تبلیغاتی

بازاریابی اینترنتی نیاز به انجام حجم وسیعی از آگھی ھای تبلیغاتی دارد. اگر شما بخواھید كه مشتریان كسب و كار شما را به راحتی در اینترنت پیدا كنند و محصول یا خدمات شما را خریداری كنند باید به روش ھای مختلفی نسبت به ارایه آگھی ھای تبلیغاتی اقدام كنید.

نوشتن مقاله ، ارسال خدمات خود به وبلاگ ھا، لینك دادن صفحه وب و … فعالیت ھای مربوط به تبلیغ محصول است كه حتی یك سنت ھم برای شما ھزینه نخواھد داشت. اما این به تنھایی كافی نیست و ما باید از روش ھای تبلیغاتی گوناگون كه نیاز به سرمایه گذاری نیز دارند استفاده كنیم به ویژه اگر ما سرمایه لازم برای ھزینه در این مورد را داشته باشیم. شما می توانید با چاپ مقاله ھای خود در مجلات و روزنامه ھا، ھمچنین در مجله ھای الكترونیكی بازاریابی مناسبی برای خدمات خود انجام دھید.

 

مشكل پنجم: مشكلات مربوط به مراجعه مردم و مشتریان به وب سایت شما

مراجعه نكردن مشتریان به كسب و كار شما در اینترنت می تواند پیامدھای سنگین و نگران كننده ای برای شما به بار داشته باشد؛ بنابراین باید نھایت تلاش خود را برای بازدید مشتریان از وب سایت تان به منظور خرید محصول یا خدمات خود به كار گیرید. اگر وب سایت و خدمات شما ویژه و خاص نباشد مطمئنا در بازار رقابت تجارت اینترنتی ناكام خواھید بود.

یكی از بھترین كارھایی كه شما به این منظور می توانید انجام دھید این است كه مقاله ھایی در مورد خدمات خود نوشته و ھمچنین لینك ھای وب سایت خود را در صنف ھای مربوط ب كسب و كار خود ارایه دھید.

10 اشتباه نابخشودنی تبلیغات اینترنتی
ادامه ...

حتی می توانید لینك خود را به انجمن ھا و سایت ھای مختلف بحث و مناظره ی اینترنتی ارسال كنید. ھمچنین در وبلاگ سایر اشخاص می توانید مطالبی مربوط به خدمات و محصول خود بنویسید.

 

مشكل ششم: تقویت ارتباط با مشتریان

شما باید چشم انداز و دورنمای فعالیت خود را مشخص كرده و امكان انتقال آن را به مشتریان خود فراھم آورید. باید تلفن ھای تماس خود را در اختیار مشتریان قرار دھید و تماس ھای مكرر مشتریان خود استقبال كنید و زمان كافی برای ارتباط با كاربران خود در نظر بگیرید. در صورت نیاز می توانید از یك دست یار در این مورد كمك بگیرید.

اگر شما خدمات پشتیبانی مناسب برای محصول خود ارایه دھید و نتایج استفاده از آن را به صورت مناسب در اختیار كاربران قرار دھید، مشكلات مربوط به تقویت ارتباط با مشتریان را به سادگی حل خواھید كرد.

 

مشكل ھفتم: مشكلات مربوط به فروش

آخرین مشكل در مورد راه اندازی یك كسب و كار آنلاین موفق مساله فروش است. بعضی مواقع ما ھمه كارھا را درست انجام می دھیم ولی به آن میزان فروشی كه مد نظرمان است، دست نمی یابیم.

اما كاری كه شما یقینا باید انجام دھید این است كه ارتباط تنگانگ خود را با مشتری حفظ كنید. این امر به جھش اقتصادی كسب و كار شما كمك شایانی می كند.

فھرستی از مشتریان خود تھیه كنید و در خبرنامه وب سایت خود قرار دھید. برای آن ھا پیام ھای شخصی بفرستید و در مورد رضایت از محصول سوال و از پیشنھاد ھای آن ھا استقبال كنید.

تا آن جایی كه امكان دارد در كسب و كار خود از نظرات و وجود آن ھا استفاده كنید. با برقراری یك ارتباط خوب با مشتریان می توانید به مشكلات مربوط به فروش نیز فایق آیید.

 

در ادامه با ما همراه باشید…

 

 

 

۰/۵ ( ۰ نظر )