HTML چیست؟

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

HTML چیست؟

 

وب چیست؟

تصور کنید در حال خواندن یک کتاب هستید و با واژه جدیدی برخورد میکنید، انگشت خود را روی واژه مورد نظر قرار می دهید و صفحهای از کتاب که حاوی مطالبی در مورد واژه مورد نظر است بصورت اتوماتیک برای شما باز میشود. اگر چه ممکن است تصور باز شدن صفحات مرتبط با یک موضوع در حین خواندن یک کتاب دور از ذهن بنظر برسد، اما این دقیقاً همان چیزی است که هنگام کار با  صفحات اینترنت اتفاق میافتد. وب یکی از سرویسهای اینترنت است که امکان ارتباط میلیونها صفحه را روی اینترنت امکان پذیر ساخته است. در واقع، این سرویس شبکه ای گسترده از صفحات را ایجاد کرده است که هر یک از آنها دارای پیوندهایی میباشند که کاربر با کلیک کردن روی هر یک از آنها به صفحه مربوطه منتقل می شود. این صفحات را صفحات وب نامند.

 

مدل اینترنت

اینترنت بر اساس مدل Client/Server کار میکند. در این مدل، حداقل یک کامپیوتر نقش سرویس دهنده (Server) و سایر کامپیوترها نقش سرویس گیرنده (Client) را بازی میکنند. هر یک از سرویس گیرنده ها درخواست خود را برای سرویس دهنده ارسال میکنند. سرویس دهنده درخواست مورد نظر را برآورده کرده و پاسخ را برای کامپیوتر سرویس گیرنده ارسال میکند. در اینترنت، کامپیوترهای سرویس دهنده را سرویس دهنده وب (Web Server) نامند. هر سایت اینترنت دارای یک وب سرور است. در واقع وب سرور یک سایت، کامپیوتری است که کلیه صفحات وب و همچنین پایگاه داده سایت مورد نظر روی آن قرار دارد. همچنین، هر وب سرور شامل نرم افزاری خاص برای ارسال صفحات وب برای سرویس گیرندگان می باشد. درخواست هر کاربر از طریق یک مرورگروب (Web Browser) برای وب سرور مورد نظر ارسال میشود. وب سرور، یک کپی از صفحه مورد نظر کاربر را برای مرورگر ارسال میکند و مرورگر صفحه مورد نظر را برای کاربر نمایش میدهد. در واقع، مرورگر برنامه ای است که روی کامپیوتر سرویس گیرنده اجرا میشود و قادر است درخواستهای کاربر را به وب سرور منتقل کند و صفحات وب دریافت شده از وب سرور را برای کاربر نمایش دهد.

فونتها و رنگ و اندازه آنها در html چگونه است؟
ادامه ...

 

HTML چیست؟

(HTML(HyperText Markup Language زبان خلق صفحات وب است. وب سرور صفحات را در قالب زبان HTML برای مرورگر ارسال میکند. این زبان فاقد دستورات عملیاتی است بلکه دارای برچسب (tag)هایی است که توسط کلیه مرورگرها قابل فهم بوده و برای آرایش متون، قرار دادن پیوند میان صفحات، نمایش تصاویر و پخش فایلهای صوتی در صفحات وب مورد استفاده قرار میگیرند. در قسمتهای بعد توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از دستورات HTML ارائه خواهد شد.

 

آرایش متن

با استفاده از برچسبهای مختلف HTML براحتی می توان ظاهرمتن های نمایشی در صفحات وب را کنترل کرد. برچسبهای مربوط به آرایش متن عبارتند از:

<b>,</b>: متن قرار گرفته بین این دو برچسب بصورت ضخیم (bold) نمایش داده می شود.

<u>,</u>: متن قرار گرفته بین این دو برچسب بصورت زیرخط دار (underline) نمایش داده می شود.

<i>,</i>: متن قرار گرفته بین این دو برچسب بصورت کج (italic) نمایش داده می شود.

<p>,</p>: از این دو برچسب برای مشخص کردن شروع و خاتمه یک پاراگراف استفاده می شود. با استفاده از ویژگی align این برچسب می توان پاراگراف مورد نظر را در سمت راست یا چپ صفحه نمایش داد.

<br>: از این برچسب تکی برای شروع یک خط جدید استفاده می شود.

<center>,</center>: متن قرار گرفته بین این دو برچسب در وسط خط نمایش داده می شود.

<font>,</font>: از برچسب <font> برای تغییر نوع، رنگ و سایز فونت استفاده می شود. این برچسب دارای سه ویژگی است:

face -1: از این ویژگی برای تغییر نوع فونت استفاده می شود.

color -2: از این ویژگی برای تغییر رنگ فونت استفاده می شود.

size -3: از این ویژگی برای تغییر سایز فونت استفاده می شود.

 

شش سایز مختلف پیش فرض برای فونتها

علاوه بر تعیین سایز فونت بطور صریح، HTML دارای شش برچسب برای تنظیم اندازه فونت می باشد. این برچسبها عبارتند از:

HTML چیست؟
ادامه ...

.<h6> ،<h5> ،<h4> ،<h3> ،<h2> ،<h1>.

 

قرار دادن تصویر در صفحات وب

با استفاده از برچسب <img> می توان یک تصویر را در یک صفحه وب قرار داد. در ویژگی src این دستور بایستی مسیر و نام فایل gif یا jpg مورد نظر را قرار داد. مثلاً اگر فایل flower.gif درشاخه images از درایو D قرار گرفته باشد، برای قرار دادن این فایل در صفحه وب می توان از دستور زیر استفاده کرد:

<img src=“d:/images/flower.gif”></img>

 

download - HTML چیست؟

HTML چیست؟

 

تغییرپس زمینه (background) یک صفحه وب

با استفاده از ویژگیهای bgcolor و background در برچسب <body> می توان رنگ و تصویر پس زمینه یک صفحه وب را تغییر داد. برچسب زیر، رنگ پس زمینه را آبی قرار میدهد:

<body bgcolor=“blue”>

 

نمایش لیست ها

در HTML از دو برچسب <ol> و <ul> به ترتیب برای نمایش لیست های مرتب و نامرتب استفاده می شود. از برچسب <li> برای مشخص کردن هر سطر از لیست استفاده می شود.

لیست های نامرتب

<html>
<body>
my favorite hobbies:
<ul>
<li>music</li>
<li>movies</li>
<li>sports</li>
</ul>
</body>
</html>

خروجی این صفحه به شکل زیر خواهد بود:

:my favorite hobbies

• music
• movies
• sports

با استفاده از ویژگی type می توان علامت نمایشی در هر سطر را تغییر داد. مقدار پیش فرض برای این ویژگی disc (دایره توپر) است. می توان مقدار این ویژگی را به circle (دایره توخالی) و یاsquare  (مربع) تغییر داد. در مثال زیر دایره توخالی بعنوان علامت هر سطر انتخاب شده است:

<html>
<body>
my favorite hobbies:
<ul type=“circle”>
<li>music</li>
<li>movies</li>
<li>sports</li>
</ul>
</body>
</html>

خروجی این صفحه به شکل زیر خواهد بود:

:my favorite hobbies

o music
o movies
o sports

 

لیست های مرتب

مثال زیر یک لیست مرتب عددی را نشان میدهد:

<html>
<body>
my favorite hobbies:
<ol>
<li>music</li>
<li>movies</li>
<li>sports</li>
</ol>
</body>
</html>

چگونگی استفاده از تگ body
ادامه ...

خروجی این صفحه به شکل زیر خواهد بود:

:my favorite hobbies

۱. music
۲. movies
۳. sports

قاب بندی صفحات

با استفاده از قاب (Frame) ها می توان پنجره را به چند قسمت تقسیم کرد و در هر قسمت،  صفحه وب مستقلی را نمایش داد. برای قاب بندی یک صفحه به جای برچسب <body> باید از برچسب <frameset> استفاده کرد. یک پنجره را می توان به چند فریم عمودی یا افقی شکست. هر فریم نیز به نوبه خود قابل تقسیم به چند فریم افقی یا عمودی می باشد.

 

در ادامه با ما همراه باشید…