جاوا اسکریپت چیست؟

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

جاوا اسکريپت چیست؟

 

برنامه نویسی وب

همانگونه که خود نيز مشاهده کردید، دستورات HTML تنها نمایش و انتقال ميان صفحات وب را کنترل میکنند. HTML فاقد دستورات برنامه نویسی مانند تعریف متغيرها، حلقهها، جملات شرطی و … میباشد. به همين دليل، رفتار صفحات وب کاملاً ثابت و غير پویا است. به عنوان مثال نمیتوان تنها با استفاده از HTML صفحهای طراحی کرد که در صورت ورود نام کاربری و کلمه عبور درست توسط کاربر یک پيغام خوش آمدگویی و در غير اینصورت یک پيغام خطا برای وی چاپ کند . برای خارج کردن صفحات وب از حالت استاتيکی زبانهایی خلق شده اند که دستورات آنها را میتوان با دستورات HTML ادغام کرد. به عبارت دیگر با استفاده از مخلوطی از دستورات HTML و این زبانها میتوان صفحات وب پویا ایجاد کرد. در حاليکه HTML حالتهای ثابت و نمایشی صفحات وب را ایجاد میکند، از دستورات این زبانهای برنامه نویسی برای تست کردن شرطها، ایجاد حلقهها، ایجاد ارتباط با پایگاه دادهها و به طور کلی برای ایجاد حالتهای دیناميکی صفحه استفاده میشود.

 

برنامه نویسی طرف Server و برنامه نویسی طرف Client

کدهای نوشته شده در صفحات وب میتوانند در طرف وب سرور یا در طرف مرورگر اجرا شوند. تعيين این مسئله بسته به نوع کاری که قرار است این کدها انجام دهند توسط برنامه نویس صورت میگيرد مثلاً چنانچه قرار باشد اعتبار اطلاعات وارد شده توسط کاربر در یک فرم مورد بررسی قرار گيرد، بهتر است کد نوشته شده برای انجام این بررسی در طرف مرورگر وب اجرا شود چرا که از اعمال فشارهای بيهوده بر روی وب سرور جلوگيری میکند. از طرف دیگر، کدی که برای ایجاد ارتباط با پایگاه دادهها نوشته میشود باید در طرف وب سرور اجرا شود چرا که پایگاه دادههای سایت روی وب سرور قرار دارد نه روی کامپيوترهایی که مرورگرهای وب روی آنها اجرا میشوند. به این ترتيب، برنامه نویسی وب را میتوان به برنامه نویسی طرف Server و برنامه نویسی طرف Client تقسيم کرد. توجه کنيد هر صفحه وب میتواند هم شامل کدهای طرف Server و هم کدهای طرف Client باشد. برای هر یک ازاین انواع برنامه نویسی، زبانهای متعددی وجود دارند. در این جزوه، تنها به ذکر مسائل پایهای و مثالهای ساده در برنامه نویسی طرف Client میپردازیم.

پروژه رایگان ماشین حساب مهندسی تحت Web
ادامه ...

 

بیشتر بخوانید :     آموزش کامل جاوا اسکریپت صفر تا صد

 

جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت یکی از محبوبترین زبانهای مورد استفاده در برنامه نویسی وب است. از این زبان میتوان هم در برنامه نویسی طرف Server و هم در برنامه نویسی طرف Client استفاده کرد ولی معمولاً از آن در برنامه نویسی طرف Client استفاده میشود. دليل این امر آن است که کدهای طرف Client بایستی توسط مرورگر وب اجرا شوند. در واقع، مرورگر وب باید قابليت فهم دستورات زبان مورد استفاده را داشته باشد و از آنجا که هم Internet Explorer و هم Navigator Netscape که معروفترین مرورگرهای وب محسوب میشوند قابليت درک دستورات این زبان را دارند، جاوا اسکریپت به راحتی توانسته است جای خود را به عنوان پرکاربردترین زبان برنامه نویسی طرفClient باز کند. در قسمتهای بعد با نحوه استفاده آن آشنا خواهيم شد.

 

قرار دادن کدهای جاوا اسکریپت در صفحات وب:

کدهای جاوااسکریپت همواره بين برچسبهای <script> و </script> قرار میگيرند. این کدها را میتوان در قسمت Head یا Body صفحه وب قرار داد. توابع جاوا اسکریپت معمولاً در قسمت Head تعریف میشوند. قطعه کد زیر تابعی به نام message را نشان میدهد که در قسمت Head تعریف شده است و به محض باز شدن صفحه فراخوانی شده و یک پيغام خوش آمدگویی را نمایش میدهد:

<html>
<head>
<script>
function message()
{
alert(” (“خوش آمديد
}
</script>
</head>
<body onLoad=”message()”>
</body>
</html>

 

قطعه کد زیر، همين کار را بدون استفاده از تابع انجام میدهد:

<html>
<body>
<script >
document.write(” (” خوش آمديد
</script>
</body>
</html>

 

تعریف متغير:

در قطعه کد زیر، یک متغير بنام name تعریف شده و چاپ شده است:

<html>
<body>
<p align=”right”> مثالی از تعريف متغير </p>
<script>
var name = ” “جاوااسکريپت
document.write(name)
document.write(“<h1>”+name+”</h1>”)
</script>
</p>

کد لودینگ سایت loader site
ادامه ...

</body>
</html>

توابع:

کد زیر یک تابع بدون پارامتر را نشان میدهد. این صفحه شامل یک دکمه است که به محض کليک کاربر روی آن یک تابع بدون پارامتر بنام myFunction را که قرار است یک پيغام خوشآمدگویی چاپ کند، فراخوانی میکند:

<html>
<head>
<script>
function myfunction(txt)
{
alert(txt)
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type=”button” onclick=”myfunction(‘ صبح بخير !’)” value=” <“صبح
<input type=”button” onclick=”myfunction(‘ شب بخير !’)” value=” <“شب
</form>
</body>
</html>

 

تابع با مقدار برگشتی:

قطعه کد زیر تابعی را نشان میدهد که یک رشته را باز میگرداند:

<html>
<head>
<script>
function myFunction()
{
return (” (“سلام
}
</script>
</head>
<body>
<script>
document.write(myFunction())
</script>
</body>
</html>

 

javascript from scratch 450x253 - جاوا اسکريپت چیست؟

جاوا اسکريپت چیست؟

 

قطعه کد زیر شامل تابعی است که دو عدد را به عنوان پارامتر ورودی گرفته و مجموع این دو عدد را باز میگرداند:

<html>
<head>
<script>
function total(numberA,numberB)
{
return numberA + numberB
}
</script>
</head>
<body>
<script>
document.write(total(2,3))
</script>
</body>
</html>

 

جملات شرطی:

دستور if :

قطعه کد زیر ساعت فعلی سيستم را بررسی کرده و در صورتيکه پيش از ساعت ۱۰ صبح باشد یک پيغام صبح بخير چاپ میکند:

<html>
<body>
<script>
var d = new Date()
var time = d.getHours()
if (time < 10)
{
document.write(“<b> صبح بخير !</b>”)
}
</script>
</body>
</html>

 

دستور if-else

در قطعه کد زیر زمان فعلی سيستم تست شده، اگر قبل از ساعت ۱۰ صبح باشد، یک پيغام صبح بخير و در غير اینصورت پيغام روز بخير چاپ میشود:

<html>
<body>
<script>
var d = new Date()
var time = d.getHours()
if (time < 10)
{
document.write(“<b> صبح بخير </b>”)
}
else
{
document.write(“<b> روز بخير </b>”)
}
</script>
<p>

اگر قبل از ساعت ۱۰ صبح باشد، یک پيغام صبح بخير و در غير اینصورت پيغام روز بخير چاپ میشود.

جاوا اسکريپت
ادامه ...

</p>
</body>
</html>

 

دستور switch :

در مثال زیر قسمت روز تاریخ فعلی سيستم که عددی بين ۰ تا ۶ است محاسبه شده و متناسب با روز هفته پيغامی چاپ شده است:

<html>
<body>
<script>
var d = new Date()
theDay=d.getDay()
switch (theDay)
{
case 5:
document.write(” (“بالاخره جمعه
break
case 6:
document.write(” (“آماده برای کار
break
case 4:
document.write(” (“فردا تعطيله
break
default:
document.write(” (“در انتظار پایان هفته
}
</script>
<p>

توجه کنيد که عدد متناظر با روز یکشنبه ۰، عدد متناظر با دوشنبه ۱ و … است

</p>
</body>
</html>

 

دستور for :

در قطعه کد زیر با استفاده از یک دستور for اعداد 0 تا 5 چاپ شده است:

<html>
<body>
<script>
for (i = 0; i <= 5; i++)
{
document.write( i )
document.write(“<br>”)
}
</script>
</body>
</html>

 

دستور while

در قطعه کد زیر با استفاده از یک دستور while اعداد بين 0 تا 10 چاپ شده است:

<html>
<body>
<script>
i = 0
while (i <= 5)
{
document.write(“The number is ” + i)
document.write(“<br>”)
i++
}
</script>
</body>
</html>

 

 

در ادامه با ما همراه باشید…

 

 

 

۰/۵ ( ۰ نظر )