برچسب های پایه HTML چیست ؟

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

برچسب های پایه HTML چیست ؟

 

از مهمترین برچسب ها در HTML برچسب هایی هستند که سر تیتر ها ، پاراگراف ها و پرش به خط بعد را معرفی می کنند.

 

سر تیتر ها

سر تیترها با برچسب های  <h1>تا<h6>   معرفی می شوند<h1>  بیانگر بزرگترین سرتیتر  و<h6>   بیانگر کوچکترین سر تیتر است. HTML  بطور خودکار فضای خالی اضافی  به قبل و بعد از سر تیترها اضافه می کند.

مثال

<h1> This is a heading </h1>
learn to code html - برچسب های پایه HTML چیست ؟

برچسب های پایه HTML چیست ؟

پاراگراف ها

پاراگراف ها با برچسب <p>  معرفی می شوند.HTML  بطور خودکار فضای خالی اضافی به قبل و بعد از یک پاراگراف اضافه می کند.

<p>  This is a paragraph </p>

 

پرش به خط بعد <br>

هنگامی استفاده می شود که بخواهیم یک خط را پایان دهیم اما نمی خواهیم یک پاراگراف جدید را آغاز کنیم. برچسب <br> یک برچسب تکی است و هیچ برچسب پایانی ندارد.

 

توضیحات در HTML  <!– >

توضیحات توسط مرورگرها نادیده گرفته می شوند و برای وارد کردن توضیحات در بین کد استفاده می شوند. می توان از توضیحات برای تشریح کد ها استفاده کرد که در آینده هنگام ویرایش صفحات کمک کننده است.

<!-- This is a comment -->

 

 

خط افقی <hr>

<hr width="250" size="20" color="yellow" noshade>

 

با اموزش های بعدی ما همراه باشید هر روز اموزش های جدید جالب و نکته دار……

 

۰/۵ ( ۰ نظر )
زبان HTML چیست ؟
ادامه ...