برچسب های پایه HTML چیست ؟

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

برچسب های پایه HTML چیست ؟

 

از مهمترین برچسب ها در HTML برچسب هایی هستند که سر تیتر ها ، پاراگراف ها و پرش به خط بعد را معرفی می کنند.

 

سر تیتر ها

سر تیترها با برچسب های  <h1>تا<h6>   معرفی می شوند<h1>  بیانگر بزرگترین سرتیتر  و<h6>   بیانگر کوچکترین سر تیتر است. HTML  بطور خودکار فضای خالی اضافی  به قبل و بعد از سر تیترها اضافه می کند.

مثال

learn to code html - برچسب های پایه HTML چیست ؟

برچسب های پایه HTML چیست ؟

پاراگراف ها

پاراگراف ها با برچسب <p>  معرفی می شوند.HTML  بطور خودکار فضای خالی اضافی به قبل و بعد از یک پاراگراف اضافه می کند.

 

پرش به خط بعد <br>

هنگامی استفاده می شود که بخواهیم یک خط را پایان دهیم اما نمی خواهیم یک پاراگراف جدید را آغاز کنیم. برچسب <br> یک برچسب تکی است و هیچ برچسب پایانی ندارد.

 

توضیحات در HTML  <!– >

توضیحات توسط مرورگرها نادیده گرفته می شوند و برای وارد کردن توضیحات در بین کد استفاده می شوند. می توان از توضیحات برای تشریح کد ها استفاده کرد که در آینده هنگام ویرایش صفحات کمک کننده است.

 

 

خط افقی <hr>

 

با اموزش های بعدی ما همراه باشید هر روز اموزش های جدید جالب و نکته دار……

تاریخچه HTML چیست؟
ادامه ...