عناصر اصلی یک صفحه HTML چیست ؟

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

عناصر اصلی یک صفحه HTML چیست ؟

 

<HTML>    محدوده اصلی صفحه

<HEAD> سر عنوان صفحه

<TITLE>   عنوان صفحه

<BODY>   بدنه صفحه

 

قالب پایه ای یک فایل HTML به این صورت است:

<html>
<head>
<title>عنوان صفحه     </title>
</head>
<body>

….

 The content of the page    بدنه اصلی صفحه محتویات قابل نمایش توسط مرورگر
……

</body>
</html>

مثال عناصر اصلی یک صفحه HTML :

 

 

در ادامه با آموزش های جالب برنامه نویسی همراه ما باشید…….

 

 

 

تگ های HTML چیست ؟
ادامه ...