نکته مھم بازاریابی با ایمیل برای کسب و کار ھای کوچک

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

نکته مھم بازاریابی با ایمیل برای کسب و کار ھای کوچک

 

بازاریابی با ایمیل یکی از روش ھای روز تبلیغاتی دنیا برای کسب و کار ھای کوچک و بزرگ است. برای موفقیت وب سایت شما در اینترنت، ابتدا باید یک استراتژی مناسب برای کسب و کار اینترنتی خودتان طراحی کنید. ایمیل یکی از ابزار ھای روز دنیا برای رشد و معرفی سریع کسب و کار به مخاطبین است. یکی از گام ھای مھم اولیه برای موفقیت در بازاریابی با ایمیل این است که از کاربران ھدف خود، یک لیست قدرتمند ایجاد کنید. شما می توانید از منابع و روش ھای مختلف این کار را انجام دھید، برای شروع کار وب سایت اولین اولویت است.

مدیریت لیست بزرگی از مخاطبین و نگھداری و ارسال ایمیل نیازمند پیاده سازی یک استراتژی است. اگر لیست شما کوچک است می توانید از وب سایت خودتان برای مدیریت ایمیل ھای استفاده کنید در غیر این صورت باید از سرویس ھای حرفه ای برای ارسال و مدیریت مشتریان خودتان استفاده نمایید.

در زیر طبق تجربه خودم دوازده نکته مھم بازاریابی با ایمیل برای کسب و کار ھای کوچک را می نویسم:

 

١- برنامه سایت خودتان را با ساخت لیست مشتریان آغاز کنید.

اگر شما ھنوز لیستی از مخاطبین خودتان را ایجاد نکرده اید ھمین امروز نرم افزار ھای لازم را در سایت خودتان نصب کنید و ساخت لیست مشتریانتان را آغاز کنید. اگر شما بازار ھدف کوچک یا بزرگی دارید. برای شروع مشتریان فعلی خودتان را به لیست خودتان دعوت کنید. معمولا در ابتدای کار در ھر کسب و کاری لیست بسیار کوچک است ولی با گذر زمان شاھد افزایش مخاطبین و بزرگ شدن لیست خودتان خواھید بود.

 

٢- ثبت ایمیل در سایت شما

ارائه پیشنھاد به مخاطبین برای عضویت در لیست شما یکی از ساده ترین کار ھای سایت و از ھمه مھم تر مھم ترین وظیفه سایت است. شما به آسانی می توانید فرم عضویت را به سایت خودتان اضافه کنید. قرار دادن این فرم در سایت و جمع آوری لیست مخاطبین وب سایت باعث افزایش نرخ تبدیل سایت در آینده خواھد شد.

استخراج بیت کوین آموزش کسب درآمد رایگان
ادامه ...

 

٣- شروع ارسال خبرنامه

یکی از تکنیک ھای موثر بازاریابی با ایمیل ارسال خبرنامه به اعضای وب سایت است. شما می توانی خبرنامه خودتان را با موضوعی که در زمینه کاریتان است شروع کنید. خبرنامه می تواند ھفتگی، ماھیانه و یا فصلنامه باشد. یک خبرنامه خوب می تواند این موقعیت را برای شما ایجاد کند که ارتباط نزدیکی را با مخاطبان وب سایت خودتان برقرار کنید. شما می توانید در خبرنامه ھای خودتان کاربران را با آخرین محصولات و خدمات خودتان آشنا کنید.

 

۴- ثبت نام از اعضای لیست در سایت

مرحله بعدی این است که افرادی که ایمیل خودشان را در اختیار شما قرار داده اند. را عضو سایت خودتان بکنید. در این مرحله می توانید پیشنھادی رد نشدنی به کاربر بدھید و در مقابل کاربران را عضو سایت خودتان بکنید. در این مرحله کاربران وفاداری خودشان را به سایت نشان داده اند.

 

new crm 300x150 - نکته مھم بازاریابی با ایمیل برای کسب و کار ھای کوچک

نکته مھم بازاریابی با ایمیل برای کسب و کار ھای کوچک

 

۵- ارسال ایمیل ھای با کیفیت

ھیچ چیز بد تر از این نیست که به مخاطبین خودتان اطلاعاتی را ارسال کنید که یا قدیمی ھستند و یا ھیچ منفعتی برای مخاطبین شما ندارند. شما باید قبل از انجام ھر کاری در زمینه مقاله خودتان در اینترنت تحقیق کنید. محتوای خبرنامه شما باید حاوی اطلاعات تحقیق شده و مفید باشد. این نکته که بخواھید خدمات و محصولات خودتان را معرفی کنید ایده بسیار خوبی است ولی در کنار آن باید اطلاعات مفیدی را نیز در اختیار آنان قرار دھید.

 

۶- استفاده از عنوانی مناسب برای ایمیل

یک عنوان مناسب برای ارسال ایمیل یک نکته مھم و تأثیر گذار در باز شدن ایمیل ھا و نرخ کلیک بر روی ایمیل دارد. در ھنگام انتخاب موضوع نامه باید به چند نکته مھم توجه کنید، موضوع نامه باید این اشتیاق را در مخاطب ایجاد کند که می تواند با خواندن متن نامه شما به محتوای با ارزشی دسترسی پیدا کند. نامه شما باید معرف محتوای ایمیل شما باشد. حتما از یک پیشنھاد ویژه در ایمیل خودتان استفاده نمایید.

10 اشتباه نابخشودنی تبلیغات اینترنتی
ادامه ...

 

٧- گرافیک و طرح ایمیل ارسالی

شما باید با دقت یک قالب شکیل برای نامه ھای خودتان انتخاب کنید. قالب شما باید برای مخاطب خوانا باشد و از رنگ ھای مناسب برای این کار استفاده نمایید. با دقت از تصاویر استفاده کنید، ھر تصویر باید به گونه ای بھینه شده باشد که با سرعت خوانده شوند. طراحی باید نمایانگر برند شما باشد. ھمچنین شما باید آن تجاری و اطلاعات تماس خودتان را در ایمیل ھای ارسالی قرار دھید.

 

٨- پاک سازی ایمیل ھای لیست

یکی از مھم ترین وظایف یک مدیر لیست این است که در ھر زمان ایمیل افرادی که خود را از لیست حذف کرده اند را پاک کند. ھمچنین برخی از کاربران ایمیل ھای خودشان را چک نمی کنند و به ھمین دلیل اکانت ھای آنان بسته شده و ایمیل ھای ارسالی برگشت می خورند. شما باید این ایمیل ھا را شناسائی کنید و از لیست خودتان حذف کنید. انجام این کار به با کیفیت بودن لیست و کاھش ھزینه ھای شما کمک چشمگیری خواھد کرد. ھمچنین برای شناسائی کاربران وفادار در ھر دوره سه ماھه یک لیست جدید با ھدیه ای ویژه را بسازید و ابتدا به لیست خود ارسال کنید. در این شرایط خواھید دید که کاربران اصلی و وفادار شما اطلاعات خودشان را به لیست جدید اضافه می کنند.

 

٩- آزمون قبل از ارسال

متأسفانه مشاھده می شود که برخی از وب سایت ھا در ارسال ھای خود اشتباھات بزرگی را انجام می دھند که می تواند باعث نابودی و بی اعتبار شدن تجارت آنان شود. غلط ھای املایی ، لینک ھای ناصحیح و غیره می تواند به برند شما لطمه بزرگی وارد کند. قبل از ارسال ایمیل ھای خودتان آن را چند بار تست کنید. و پس از تائید حداقل پنج نفر از کارمندان خودتان، آن را به مخاطبین ارسال کنید.

سایتهای ارائه دهنده خدمات بازاریابی ایمیلی
ادامه ...

 

١٠ – جمع آوری آمار صحیح اعضا

با استفاده از نرم افزاھای مدیریت مخاطبین لیست می توانید با آمار بدست آمده تصمیم گیری ھای اصلی را برای برنامه بازاریابی خود بگیرید. ھمچنین نرم افزار گوگل آنالیز را نیز بر روی وب سایت خودتان نصب کنید در این شرایط می توانید به راحتی نرخ تبدیل وب سایت خودتان را محاسبه کنید.

 

١١ – استفاده از جملات دعوت به انجام کار!

یک سیستم بازاریابی با ایمیل اثر بخش باید کاربران را ترغیب به انجام کاری بکند. با انجام این کار و قرار دادن جملات دعوت به اقدام می توانید شانس افزایش نرخ تبدیل وب سایت خودتان را افزایش دھید. این دعوت به انجام کار می تواند کلیک بر روی یک لینک و یا خرید یک محصول از شما باشد.

 

١٢ – کمک به حل مشکلات

در این بخش می خواھم مھم ترین نکته در مورد بازاریابی با ایمیل را به شما بگویم. یکی از مدل ھای موفقیت در بازاریابی با ایمیل ارسال ایمیل ھایی است که مخاطبین با مطالعه آن می توانند مشکلات خودشان را حل کنند. در این شرایط وفاداری آنان به سایت شما افزایش خواھد یافت و می توانید به راحتی نرخ تبدیل سایت خودتان را افزایش دھید.

 

در ادامه با ما همراه باشید…