رنگ متن در CSS

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

رنگ متن در CSS

خاصیت رنگ یا color property  همان طور که از اسم آن پیدا است، ویژه ی انتخاب رنگ نوشته یا متن مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد.

در CSS ، رنگ غالبا توسط مقادیر فهرست شده در زیر تعیین می شود

مقدار HEX ( شانزده شانزدهی)– مثل “ff0000”

مقدار RGB

یک اسم رنگ (name color ) – مانند “red”

رنگ پیش فرض برای یک صفحه در بدنه ی انتخاب گر( body selector  )تعریف می گردد.

 

مثال

body {
color: blue;
}
h1 {
color: #00ff00;
}
h2 {
color: rgb(255,0,0)
}

نکته برای ایجاد CSS ی که با استانداردهای W3C مطابقت داشته باشد چنانچه خاصیت رنگ (property color) را تعریف کردید،

در آن صورت لازم است خاصیت background-color را نیز تعریف کنید .

 

در ادامه با آموزش های بعدی ما همراه باشید…

 

 

تصویر پس زمینه در css
ادامه ...