مدل شی جاوا اسکریپت

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

مدل شی جاوا اسکریپت

از آنجا که جاوااسکریپت از کلیه مفاهیم شیگرایی پشتیبانی نمیکند، یک زبان شبه شیگرا محسوب میشود. در این زبان از مدل شی سند یا ( DOM ( Document Object Model استفاده میشود. برای درک این مدل موارد زیر را در نظر بگیرید:

 

 

در واقع، در این مدل هر شی میتواند جزئی از یک شی دیگر باشد. به این ترتیب، یک ساختار سلسله مراتبی از اشیاء بوجود میآید. مثلاً شی Window که در بالاترین سطح اشیاء موجود در مرورگر قرار دارد و معادل Babyدر مثال بالا میباشد، میتواند شامل یک سند (Document) ، آرایهای از –Frameها و … باشد. هر سند میتواند شامل تعدادی ،Formتعدادی ،Image تعدادی Linkو … باشد. شی Formنیز به نوبه خود میتواند شامل اشیاء دیگری مانند checkbox ،textArea ،text و … باشد. شکل زیر، این مدل را نشان میدهد:

 

به نحوه مراجعه به اجزاء فرم زیر که با نام Form1 مشخص شده است توجه کنید:

model javascript - مدل شی جاوا اسکریپت

model-javascript

 

 

آموزش های بعدی ما دنبال کنید…..

 

 

جاوا اسکريپت
ادامه ...