مدل بازاریابی آنلاین در اینترنت

امتیاز 5.00 ( 3 رای )

مدل بازاریابی آنلاین در اینترنت

 

ھر روز افرادی با انگیزه بالا وب سایتی را راه اندازی می کنند و امیدوارند که به زودی بتوانند درآمد قابل توجھی از آن کسب کنند. ولی بسیاری از وب سایت ھا پس از گذشت ماه ھا ھیچ درآمدی ندارند. صاحبان وب سایت پس از مدتی انگیزه اولیه خود را از دست می دھند و وب سایت کم کم به فراموشی سپرده می شود. یکی از مھم ترین عوامل موفقیت در کسب درآمد اینترنتی آشنایی با مدل صحیح بازاریابی اینترنتی است.

 

دیدگاه ھای اشتباه رایج درباره وب سایت و درآمد اینترنتی

دلیل شکست بسیاری از افراد در بازاریابی اینترنتی عدم آشنایی کافی با این موضوع است. ھمچنین دیدگاه ھای اشتباه رایج باعث می شود، وقت و ھزینه ما به سرعت تلف شود و بازده مناسبی نداشته باشیم. ابتدا به چند دیگاه اشتباه درباره کسب درآمد از سایت می پردازیم.

 

اشتباه ١ داشتن محصول مناسب و تبلیغ آن در اینترنت

بسیاری از افراد تازه کار فکر می کنند بازاریابی اینترنتی آن است که یک صفحه محصول داشته باشیم که در آن اطلاعات محصول نوشته شده است و سپس آن صفحه را در اینترنت تبلیغ کنیم، یعنی از سایت ھای مختلف بازدیدکنندگانی را به صفحه محصول ھدایت کنیم. بنابراین اولین مدل اشتباھی که باعث شکست ما در کسب درآمد اینترنتی می شود مدل زیر است:

١. سایت زیبا و کم نظیری با محصولات فوق العاده راه اندازی کنیم
٢. برای وب سایت ترافیک ایجاد کنیم
٣. عده ای از بازدیدکنندگان محصولات ما را می خرند و ما موفق می شویم

چنین مدلی بازده بسیار پایینی دارد و تعداد خریدھا معمولا آنقدر کم است که ادامه کار توجیھی ندارد و صاحب سایت پس از مدتی دلسرد می شود و تبلیغات را متوقف می کند و ھیچگاه درآمد قابل توجھی ایجاد نمی شود. البته این مدل شاید برای شرکت ھا و کسب و کارھای بسیار معروف اثربخش باشد ولی برای کسب و کارھای کوچک کارآمد نیست

 

بیشتر بخوانید :    تبلیغات اینترنتی ….

 

طراحی بوم کسب وکار
ادامه ...

اشتباه ٢ ترافیک بیشتر فروش را افزایش می دھد

دیدگاه عموم آن است که ھرچه ترافیک یک وب سایت بیشتر شود، تعداد فروش ھا افزایش می یابد. منظور از ترافیک تعداد اشتباه بگیریم. حتما در « ترافیک موثر » بازدیدکنندگانی است که به سایت شما مراجعه می کنند. ما نباید ترافیک را با نمایشگاه ھای مختلف مثلا نمایشگاه کتاب دیده اید که گاھی تمامی دانش آموزان یک دبستان را برای بازدید علمی به نمایشگاه آورده اند. در این مواقع ترافیک بسیار زیادی وجود دارد، ولی آیا فکر می کنید که میزان فروش نمایشگاه افزایش قابل توجھی پیدا می کند؟ معمولا اینطور نیست. بنابرین ھر ترافیکی باعث افزایش فروش سایت نمی شود. ما باید بر ایجاد ترافیک موثر کار کنیم. ترافیک موثر از بازدیدکنندگانی تشکیل شده که دقیقا به زمینه فعالیت سایت ما علاقه مند ھستند. بگذارید کمی فنی تر و دقیق تر صحبت کنیم. در بازاریابی اینترنتی معیار بسیار مھمی داریم که بسیاری از صاحبان سایت از آن اطلاع ندارند و اھمیتی به آن
نمی دھند. این معیار درصد خروج از سایت نام دارد.

Bounce Rate یا نرخ خروج از سایت چیست؟

این معیار عددی است که معمولا به درصد بیان می شود و نشان می دھد که چند درصد از بازدیدکنندگانی که وارد سایت شما می شوند از ھمان صفحه خارج می شوند. این معیار در واقع چه چیزی را نشان می دھد؟ نشان می دھد که چند درصد بازدیدکنندگان به طور اشتباھی وارد سایت شما شده اند، یعنی بلافاصله پس از آنکه وارد سایت شده اند به این نتیجه رسیده اند که به سایت درستی مراجعه نکرده اند و از آن خارج شده اند.

حال چگونه به طور تقریبی درصد خروج از سایتمان را بدانیم؟ به وب سایت Alexa.com مراجعه کنید. اگر صاحب وب سایت ھستید و با اینترنت سروکار دارید حتما این سایت را می شناسید. این سایت رتبه شما را از لحاظ ترافیک در تمامی سایت ھای جھان و ایران مشخص می کند. با تایپ نام وب سایت خود در سایت آلکسا می توانید اطلاعات تقریبی از وضعیت فعلی خود به دست آورید. یکی از معیارھای مھمی که نمایش داده می شود، درصد خروج سایت است

استخراج بیت کوین آموزش کسب درآمد رایگان
ادامه ...

بنابراین سایت ھای موفق در ھر سایت پربیننده تبلیغ نمی کنند، بلکه فقط در سایت ھایی تبلیغ می کنند که نوع مخاطب آن به زمینه کاری سایت بسیار نزدیک باشد. فرض کنید بسته آموزشی را برای نمایندگان بیمه تھیه کرده اید. آیا فکر می کنید که از سایت پرمخاطبی که ١٠٠ ھزار  بازدیدکننده در روز دارد پاسخ بھتری دریافت می کنید یا سایتی که مخصوص نمایندگان بیمه است و فقط ١٠٠٠ بیننده در روز دارد. احتمالا گزینه دوم مناسب تر است.

بنابرین در ابتدای کار بھتر است برای تبلیغات به سایت ھای پربیننده عمومی مراجعه نکنیم، بلکه سایت ھایی را بیابیم که نوع مخاطبان آن به زمینه وب سایت ما مرتبط است. در سه شماره قبل مجله درباره این موضوع صحبت کردیم.

یکی از بھترین روش ھای ایجاد ترافیک موثر، استفاده از سئو است. SEO یا بھینه سازی سایت برای موتورھای جستجو، علمی است که به کمک آن می توانید در جستجوھای مرتبط با سایت، در اولین نتایج گوگل قرار بگیرید.

 

onlinemarketing 960x500 - مدل بازاریابی آنلاین در اینترنت

بازاریابی آنلاین در اینترنت

 

اشتباه ٣ ھرچه سایت متنوع تر باشد و محصولات بیشتری داشته باشد، فروش بیشتر می شود

یکی از سریع ترین راه ھای شکست در کسب و کار اینترنتی آن است که به ارائه و فروش محصولاتی بپردازیم که ھیچ ارتباطی به ھمدیگر ندارند. فروشگاه ھایی که به ارائه محصولات در یک حوزه مشخص می کنند شانس موفقیت بیشتری دارند. سایت ھای بسیاری مشاھده می شود که به فروش محصولات مختلف از کتاب تا لباس ھای ورزشی می پردازند. این روش در کسب و کارھای
کوچک مناسب نیست و کار را سخت تر می کند. ھرچه طیف مخاطبان خود را محدود تر کنیم، توانایی ما در ارائه خدمات اختصاصی و متمایز بیشتر می شود. در وب باید به عنوان متخصص شناخته شویم تا فروش بیشتر شود. اگر تصمیم بگیرید که یک تلفن ھمراه را به صورت اینترنتی خریداری کنید به چه سایتی مراجعه می کنید؟ سایتی که به صورت تخصصی در زمینه تلفن
ھمراه فعالیت می کند، یا سایتی که در آن انواع محصولات از لباس گرفته تا موبایل فروخته می شود.

نکته مھم بازاریابی با ایمیل برای کسب و کار ھای کوچک
ادامه ...

 

بیشتر بخوانید :    افزایش فروش توسط بازاریابی ایمیلی …..

 

مدل کسب درآمد از اینترنت

قبل از پرداختن به مدل صحیح کسب درآمد از اینترنت بھتر است به چند واقعیت مھم توجه کنیم. احتمال خرید در بازدید اول تقریبا صفر است یا آنقدر کم است که توجیه ندارد. بنابراین نمی توانیم توقع داشته باشیم فردی با دیدن یک تبلیغ به سایت ما مراجعه کند و بلافاصله خرید کند. موضوع دیگری که شاید بسیار تکان دھنده باشد آن است که حدود ٩۵ درصد بازدیدکنندگانی که برای اولین بار به سایتمان مراجعه می کنند دیگر ھیچگاه به سایتمان نخواھند برگشت. به عبارت دیگر بازدید اول آنھا آخرین بازدید از سایت است. البته این عدد توسط انتشاراتی بسیار معروف در آمریکا به دست آمده و شاید در سایت ھای مختلف این درصد متفاوت باشد. ولی اصل مھم آن است که بخش عمده بازدیدکنندگان ھیچگاه به سایت ما برنمی گردند.

با توجه به مطالب گفته شده به این نتیجه می رسیم که مھم ترین کار یک وب سایت در بازدید اول ایجاد فروش نیست. اگر وب سایت شما اطلاعات بازدیدکنندگان را جمع آوری نمی کند ھیچگاه در افزایش فروش موفق نخواھد بود. اگر با بازاریابی مستقیم آشنا باشیم، در این روش معمولا ابتدا به جمع آوری اطلاعات علاقه مندان به محصولات و خدمات مان می پردازیم. در بازاریابی اینترنتی ھم می توانیم از ھمین روش استفاده کنیم. مھم ترین کار یک وب سایت جمع آوری اطلاعات علاقه مندان است. برای جمع آوری اطلاعات تماس بازدیدکنندگان، محصول یا اطلاعاتی به ارزش برای آنھا تھیه کنید؛ به عنوان مثال گزارشی رایگان در زمینه کسب و کارتان بنویسید، سپس بازدید کنندگان را متقاعد کنید که نام، ایمیل و مشخصات خود را در فرمی پر کنند تا بتوانند به این محصول رایگان دست یابند.

 

در ادامه با ما همراه باشید…